134(XXXIII). Na dwa tygodnie przed zakończeniem etapu szkolnego XXXIII edycji OWiUB przypominamy, że do 30 listopada br. należy przeprowadzić zawody w szkołach i niezwłocznie zgłosić kandydatów na zawody okręgowe – wzór zgłoszenia do pobrania w zakładce „Wzory: zgłoszenia, oświadczenia” https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wzor-zgoszenia. Jak co roku organizatorzy Olimpiady apelują o terminowe przekazanie wyników z zawodów szkolnych, co pozwoli skompletować wszystkie dane i podjąć decyzje o przydziale miejsc dla okręgów, a następnie dla każdej szkoły, czyli zdecydować, którzy spośród zgłoszonych przez szkoły kandydatów zostaną zakwalifikowani do zawodów okręgowych. Publikacja powyższych danych nastąpi w grudniu br. (do ferii świątecznych) w  zakładce „Szkoły olimpijskie”.

     W bieżącej edycji będzie kontynuowany „Bank pytań OWiUB”. Każda szkoła, która przekaże swoje tematy z zawodów szkolnych do Komitetu Głównego OWiUB, otrzyma dostęp do tematów przekazanych przez inne szkoły do banku. Tematy mogą być sygnowane dowolnie – przez nauczycieli, bądź przez szkoły. Wymiana tematów będzie następowała w formie elektronicznej za pośrednictwem biura Olimpiady. Zgromadzone zestawy tematów pozwolą Radzie Naukowej Komitetu Głównego na zapoznanie się z poziomem organizacji zawodów szkolnych.

     Start w tegorocznych zawodach zadeklarowało 151 szkół. Dla porównania w ubiegłej edycji zawody szkolne przeprowadziło 150 szkół. Liczba uczniów w ostatnich dwóch klasach w tych szkołach w skali kraju utrzymuje się na zbliżonym poziomie w relacji do poprzednich lat.

     Tegoroczny etap szkolny otwiera przed Olimpiadą co najmniej 3-letnią nową perspektywę w wyniku rozstrzygnięć konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację olimpiad. Niebawem okaże się jakie priorytety czekają system oświatowy w państwie w nowej perspektywie po wyborach parlamentarnych. W dniu 22 listopada br. będzie obradował Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który oprócz rozpatrzenia spraw bieżącej edycji ma w agendzie zajęcie się projektami strategicznymi służącymi podnoszeniu kompetencji niezbędnych w budownictwie.