133(XXXIII). 25 września 2019 r. Minister Edukacji Narodowej i Politechnika Warszawska zawarli umowę zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”, której przedmiotem jest przeprowadzenie XXXIII, XXXIV i XXXV edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, co oznacza oficjalne rozpoczęcie organizacji Olimpiady w roku szkolnym 2019/2020.

     Wcześniej, 13 września 2019 r. Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej przyjął bez uwag sprawozdanie końcowe z realizacji poprzedniej 3-letniej umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady w latach 2016-2019.

     W zakładce „Harmonogram” publikujemy Harmonogram organizacji zawodów XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2019/2020, a w zakładce „Wzory: zgłoszenia, oświadczenia” – zaktualizowane formularze obowiązujących w obecnej edycji dokumentów zgłoszenia udziału w zawodach OWiUB.

     Z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zgłoszenia do Komitetów Okręgowych Deklaracji startu szkół w zawodach XXXIII OWiUB będą przyjmowane do 15.10.2019 r.