132(XXXII). W związku z przekazaniem Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do podpisania wynegocjowanej w lipcu br. umowy na realizację zadania publicznego pt.: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (KONKURS NR DE-WZP.263.1.5.2019) - XXXIII, XXXIV, XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – publikujemy w zakładce nowy Regulamin OWiUB.

     Po podpisaniu przez obie strony umowy poinformujemy o podjętych działaniach na rok szkolny 2019/2020. Planowanym pierwszym zadaniem będzie zebranie do 30 września 2019 r. Deklaracji startu w XXXIII OWiUB – zgłoszenie do Komitetów Okręgowych Olimpiady udziału szkół w zawodach II stopnia (okręgowych).