130(XXXII). Finał XXXII OWiUB w cieniu strajku nauczycieli.

     Finał Centralny XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbył się w pierwotnie zaplanowanych terminie i miejscu, tj. 11-13 kwietnia 2019 r. w Wodzisławiu Śląskim. Napięta atmosfera w oświacie, której następstwem stał się strajk nauczycieli udzieliła się również organizatorom Olimpiady. Jednak nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – gospodarza tegorocznego finału postanowili na okres trwania zawodów zawiesić rozpoczęty strajk. Z przyczyn powodowanych strajkiem części zaproszonych nauczycieli (zwłaszcza dyrektorów szkół) nie udało się przybyć na gościnną ziemię wodzisławską. Spośród zakwalifikowanych do finałowych rozgrywek 80 uczestników do zawodów przystąpili wszyscy. Uczestnicy reprezentowali 37 szkół – techników o budowlanym profilu kształcenia, które przebrnęły etap okręgowy (615 uczestników z 151 szkół). Każdy z 12 okręgów był reprezentowany co najmniej przez 3 uczniów. W podziale na województwa aż 22 uczniów pochodzi ze szkół woj. małopolskiego, natomiast na drugim biegunie – woj. pomorskie i świętokrzyskie wcale nie były reprezentowane w zawodach centralnych. Warto, żeby decydenci oświaty pochylili się nad tym powtarzającym się z roku na rok rozdźwiękiem w jakości kształcenia w kraju. W finale OWiUB 2019 r. 46 uczestników było uczniami klas IV, 32 – uczniami klas III i 2 – uczniami klas II. Do finału zakwalifikowało się 16 dziewcząt z 11 szkół. Aż 24 uczestników reprezentowało swoje szkoły w ubiegłorocznym finale i już wówczas uzyskało tytuły laureata.

     Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby zawody odbyły się bez zakłóceń i tak też się stało. Nikt z uczestników i opiekunów nie zgłosił zastrzeżeń co do przebiegu zawodów. Wielki wysiłek organizacyjny Zespołu Szkół Technicznych i Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim został wsparty udziałem licznych lokalnych sponsorów – wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uzyskane tytuły laureata, czy finalisty otrzymali nagrody rzeczowe. Laureaci dodatkowo zostali uhonorowani medalami laureata. Oprócz rywalizacji konkursowej goście mieli możliwość wizytować podczas wycieczka krajoznawczo-budowlanej budowę zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny, aktualnie największej inwestycji hydrotechnicznej w Polsce, a Komitet Główny – zabytkową architekturę czeskiego Ołomuńca. Od lat jednym z filarów decydujących o sukcesie w organizacji Olimpiady pozostaje wsparcie Sponsorów Generalnych. Aktualnie są nimi: Stowarzyszenie Producentów Cementu, FAKRO Sp. z o.o., Akademia Techniczna PPG Deco Polska Sp. z o.o. i ERBUD S.A. Prestiżu temu przedsięwzięciu edukacyjnemu nadaje kontynuowanie od 2011 r. patronatu zawodowego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wysoki poziom merytoryczny gwarantuje udział w pracach Komitetu Głównego Olimpiady przedstawicieli Politechniki Warszawskiej – organizatora oraz wspierających innych uczelni. W jury zawodów centralnych uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Opolskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

     Po 10 latach finał OWiUB odbywał się ponownie w bastionie Olimpiady – szkole uznanej za najlepszą w historii zmagań olimpijskich w branży budowlanej i tym większy rósł apetyt na zwycięstwo już od rozpoczęcia rywalizacji, począwszy od zawodów szkolnych. Wydaje się, że jak przystało na miejsce finału, Rada Naukowa podniosła w XXXII edycji nieco wyżej poprzeczkę i ... wyniki uczestników okazały się nieco słabszymi w porównaniu z wynikami z ostatnich lat. Jednak 36 uczestników uzyskało wymarzone tytuły laureata i łącznie kolejnych 40 – tytuły finalisty, dające przepustkę na studia w uczelniach technicznych bez konieczności postępowania kwalifikacyjnego (dawniej egzaminów wstępnych). Zawody wygrał Piotr Matysiak, uczeń klasy IV z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, ubiegłoroczny laureat aspirujący do zwycięstwa uzyskaniem najlepszego wyniku w kraju w poprzedzających finał zawodach okręgowych. Na lokatach 2 i 3 uplasowali się też laureaci z poprzedniej edycji, jedyni od zawodów szkolnych – ale jacy reprezentanci gospodarzy Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. 2 miejsce zajął Błażej Błatoń, uczeń klasy III, a 3 miejsce – Agnieszka Salamon, uczennica klasy IV, najlepsza uczestniczka w tegorocznym i poprzednim Finale. Na szczególną uwagę zasługuje fakt ufundowania i wręczenia specjalnej nagrody dla najlepszej uczestniczki przez Krzysztofa Tokarka, trzykrotnego laureata OWiUB (z lat 1998, 1999, 2000), również absolwenta ZST w Wodzisławiu Śląskim, a dziś właściciela biura projektowego w branży budowlanej.

     W rankingu szkół Finału Centralnego zaciętą rywalizację stoczyły dwie szkoły reprezentowane w zawodach przez 6 uczestników każda: Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. Wygrała szkoła z Warszawy zdobywając tym samym „Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla najlepszej szkoły podczas XXXII Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”. Wręczenia Pucharu w imieniu Prezesa prof. Zbigniewa Kledyńskiego dokonał Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciel PIIB w Komitecie Głównym Olimpiady. Najlepszym opiekunem olimpijczyków w XXXII OWiUB został Włodzimierz Rodziewicz z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, który przygotował wspomnianą wyżej szóstkę uczestników, a wszyscy uzyskali tytuły laureata OWiUB.

     Uroczystość ogłoszenia wyników zawodów i dekoracji nagrodzonych z udziałem parlamentarzystów, samorządowców z województwa oraz powiatu na czele ze współgospodarzem starostą Leszkiem Bizoniem, byłych i obecnych dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych, Komitetu Głównego Olimpiady, nauczycieli oraz sponsorów została wzbogacona przesłaniem od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Norberta Książka zawierającym podziękowania organizatorom i uczestnikom za podjęty trud i popularyzację edukacji budowlanej oraz gratulacje zwycięzcom. Wszyscy bohaterowie (organizatorzy i uczestnicy) wypełnili przypisane im role najlepiej jak mogli, jednak podczas trwania tego niewątpliwie ambitnego i twórczego przedsięwzięcia dało się wyczuć pewien niedosyt i smutne tło ogłaszanych sukcesów. Może formuła Olimpiady mogłaby stać się przyczynkiem do zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i podnoszenia jakości edukacji?

     artykuł do „Inżyniera Mazowsza”