126(XXXII). 10 stycznia 2019 r. Politechnika Warszawska złożyła w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Sprawozdanie z organizacji i przeprowadzania XXXI i XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku 2018 na podstawie umowy zlecenia realizacji zadania publicznego: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” z dnia 29 września 2016 r .

     W zakończonym etapie szkolnym XXXII edycji OWiUB wystartowało 3 207 uczestników, co jest największą liczbą od roku szkolnego 2014/2015. Po analizie zgłoszeń kandydatów na zawody okręgowe i ocenie możliwości organizacyjnych (§ 4 pkt. 4.2.4. ust. b) Regulaminu OWiUB) do zawodów II stopnia zaplanowanych na 2 marca 2019 r. zostało zakwalifikowanych łącznie w 12 okręgach 668 uczestników reprezentujących 156 szkół. Imienne listy uczestników zawodów okręgowych są publikowane na stronie internetowej https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/szkoly-olimpijskie. Jak postanowił wcześniej Komitet Główny Olimpiady spośród powyższej grupy zostanie wyłonionych 80 uczestników zawodów centralnych (III stopnia), które odbędą się w Wodzisławiu Śląskim 12-13 kwietnia br.

     Tegoroczna edycja klubu szkół wzajemnie wspierających się tematami przekazywanymi do „Banku pytań OWiUB” w ocenie Rady Naukowej już przyniosła bogaty plon w postaci opracowanych na wysokim poziomie zadań na etap szkolny. Wszystkie szkoły (opiekunowie olimpijczyków), które przekazały swoje tematy, otrzymały dostęp do tematów przekazanych przez inne szkoły do banku.