125(XXXII). Zgodnie z harmonogramem XXXII edycji OWiUB zbliża się ku końcowi etap szkolny zawodów. Do 30 listopada br. należy przeprowadzić zawody w szkołach i niezwłocznie zgłosić kandydatów na zawody okręgowe - https://www.olimpiadabudowlana.pl/index.php/wzor-zgoszenia. Terminowe przekazanie wyników z zawodów szkolnych pozwoli organizatorom skompletować wszystkie dane i podjąć decyzje o przydziale miejsc dla okręgów, a następnie dla każdej szkoły, czyli zdecydować, którzy spośród zgłoszonych przez szkoły kandydatów zostaną zakwalifikowani do zawodów okręgowych. Projekt podziału miejsc na zawody okręgowe (II stopnia) pomiędzy okręgi i szkoły zostanie wypracowany w Kolegium Pełnomocników do połowy grudnia br., a ostateczny podział wraz z imiennymi listami zakwalifikowanych będzie publikowany w zakładce „Szkoły olimpijskie”.

             Jeszcze raz zachęcamy Komitety Szkolne Olimpiady do przekazywania tematów zawodów szkolnych Radzie Naukowej Komitetu Głównego – do „Banku pytań OWiUB” (patrz wzór druku zgłoszenia listy kandydatów do zawodów okręgowych). Każda szkoła, która przekaże swoje tematy z zawodów szkolnych (nawet z poprzednich edycji) do Komitetu Głównego OWiUB, otrzyma dostęp do tematów przekazanych przez inne szkoły do banku. Tematy mogą być sygnowane dowolnie – przez nauczycieli, bądź przez szkoły. Wymiana tematów będzie następowała w formie elektronicznej.

             W trakcie etapu szkolnego w Warszawie obradował Komitet Główny OWiUB – 19 października br. Obrady były poświęcone przede wszystkim analizie zgłoszeń szkół do udziału w XXXII OWiUB, prezentacji ramowego programu Finału Centralnego w Wodzisławiu Śląskim oraz dyskusji nad projektem ewentualnego nowego Regulaminu OWiUB w następnych latach. Komitet Główny postanowił zakwalifikować w wyniku zawodów okręgowych 80 uczestników do zawodów III stopnia. W tym samym dniu obradowały także zespoły stałe Komitetu Głównego – Rada Naukowa zajęła się przyjęciem wytycznych w sprawie przygotowania tematów na zawody okręgowe i centralne oraz dot. ujednolicania zasad oceniania prac uczestników zawodów przez Zespoły Sprawdzające oraz Kolegium Pełnomocników – zajęło się przyjęciem wytycznych w sprawie przygotowania organizacji zawodów okręgowych i centralnych w roku szkolnym 2018/2019.