123(XXXI). Opublikowaniem w dniu 21 czerwca 2018 r. Harmonogramu organizacji zawodów XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zostały rozpoczęte przygotowania do organizacji współzawodnictwa w roku szkolnym 2018/2019 (kliknij).

     W kolejnym roku szkolnym obowiązującym pozostaje Regulamin OWiUB zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2016 r. w ramach aplikacji konkursowej (trzyletnia umowa z MEN na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów Olimpiady). Przeprowadzone konsultacje w związku z obowiązkiem dostosowania Regulaminu OWiUB do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad wskazały na potrzebę uwzględnienia potencjalnie nowych grup uczestników Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych od roku szkolnego 2019/2020 z powodu zmienionego ustroju szkolnego.

     Korekty porządkowe zapisów regulaminowych, zaktualizowane: wykaz literatury, wzory obowiązujących dokumentów oraz dane kontaktowe z Komitetami Okręgowymi OWiUB i z Pełnomocnikami KG OWiUB w XXXII edycji zostaną opublikowane w terminie do 1 września 2018 r. Podane w Harmonogramie terminy zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych III stopnia) zostały przyjęte przez MEN w aplikacji konkursowej w 2016 r. Struktura 12 okręgów, ich siedziby i dotychczasowe właściwości terytorialne pozostają bez zmian.