121(XXXI). Zbliża się Finał Centralny XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze w dniach 12-14 kwietnia 2018 r. Gospodarze starannie przygotowują się do przyjęcia gości, wśród których będzie 82 reprezentantów z 41 szkół, dopuszczonych w dniu 9 marca br. do udziału w zawodach III stopnia (centralnych). Tegoroczne zawody okręgowe w dniu 3 marca przebiegały sprawnie. Ani pytania konkursowe, ani uzyskane przez uczestników wyniki nie budziły większych kontrowersji i niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników gospodarze zawodów centralnych skontaktowali się z zakwalifikowanymi szkołami celem uzgodnienia logistyki udziału w Finale Centralnym. Odwołań od rozstrzygnięć etapu okręgowego nie odnotowano i oficjalne zaproszenia do uczestników finałowych zmagań zostały wysłane na dwa tygodnie przed zawodami. Aktualnie w niektórych okręgach trwają spotkania podsumowujące zawody II stopnia z udziałem wyróżnionych uczestników. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja o czołowe lokaty zarówno w zawodach, jak i w rankingu szkół.

     Równolegle z przygotowaniami do Finału Centralnego Komitet Główny Olimpiady czynił zabiegi w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej mające na celu wpisanie do wykazu zawodów nadających uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2020 r., tj. dla technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, technik budowy dróg, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik inżynierii sanitarnej oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie.

     Nowy wykaz zawodów został zaproponowany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W organizacji Olimpiady analizujemy i uwzględniamy aktualne trendy w branży budowlanej, rozwój przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne i ich oddziaływanie na strukturę szkolnictwa zawodowego oraz potrzebę dostosowania regulaminu olimpiady do nowej struktury szkół.

     Tematyka Olimpiady jest monitorowana pod kątem zgodności z wykazem zawodów nadających uprawnienia w danym roku szkolnym i ma swoje odzwierciedlenie w opracowywanych centralnie pytaniach i zadaniach zawodów II i III stopnia. Aktualnie prowadzone są prace nad przygotowaniem oferty udziału w zawodach dla uczniów nowych 5-letnich techników i szkół branżowych II stopnia od roku szkolnego 2019/2020 w wymienionych przedmiotowo zawodach.