119(XXXI). Po udanych ubiegłorocznych obchodach 30-lecia OWiUB, w tle kończących się sportowych XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich trwają intensywne przygotowania do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXI edycji dorocznej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Od 2018 r. zadanie to realizują komitety organizacyjne (Komitety Okręgowe i Komitet Główny) w nowych składach. Zatem odnowione gremia potrzebują trochę czasu na dotarcie i oczekują wyrozumiałości dla swoich poczynań i starań, żeby dorównać znakomitym poprzednikom.

       Celem organizatorów OWiUB jest stworzenie jak najlepszych warunków startu najlepszym reprezentantom szkół w duchu olimpijskiej rywalizacji. Od stycznia 2018 r. do elitarnego grona Sponsorów Generalnych Olimpiady dołączyła firma Erbud S.A., grupa realizująca prestiżowe projekty w segmencie wykonawstwa budowlanego. Udział Sponsorów Generalnych w zasadniczym stopniu wpływa na wprowadzanie do organizacji Olimpiady wyższych standardów i ułatwia wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków przez organizatora – Politechnikę Warszawską. W dniu 9 lutego 2018 r. Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zatwierdził bez zastrzeżeń sprawozdanie z organizacji i przeprowadzenia Olimpiady w 2017 r.

       Uczestnikom i szkołom startującym w zawodach okręgowych w dniu 3 marca br. życzymy sukcesów w rywalizacji o 80 miejsc na zawody centralne w Zielonej Górze (12-14.04.2018).