118(XXXI).  15 stycznia 2018 r. Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sprawozdanie z organizacji i przeprowadzenia etapów XXX i XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2017 r. na podstawie umowy zlecenia realizacji zadania publicznego: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” z dnia 29 września 2016 r .

     Również 15 stycznia br. rozpoczęła się wymiana tematów zawodów szkolnych między szkołami, które przekazując swoje tematy do "Banku pytań OWiUB" utworzyły klub szkół wzajemnie wspierających się taką formą pomocy dydaktycznej w przygotowaniach do zawodów Olimpiady. Zachęcamy kolejne szkoły do udziału w tej akcji w przekonaniu, że będzie ona służyła wymianie doświadczeń pomiędzy opiekunami olimpijczyków i podnoszeniu poziomu zawodów OWiUB.