116(XXXI) - w 30 rocznicę powołania Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     Na początku października zwróciliśmy się do szkół, które złożyły deklarację startu w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych z okolicznościowym przesłaniem. Refleksje na okoliczność 30 rocznicy powołania Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (8.12.1987 r.) oraz sprawy bieżące skierowaliśmy bezpośrednio z Komitetu Głównego OWiUB na adresy szkół i osób wskazanych do kontaktu w sprawie organizacji zawodów szkolnych.

     W systemie oświaty jesteśmy protagonistami idei Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnienia możliwości udziału w dostępnych zawodach wiedzy jak największej grupie uczniów zdolnych na każdym etapie edukacyjnym i stale apelujemy o to do organizatorów Olimpiady w szkołach. Większej aktywności i integracji w naszym środowisku może służyć tworzenie klubu szkół wzajemnie przekazujących tematy z zawodów szkolnych opartego na prostej zasadzie: 

     Zgodnie z dotychczasową praktyką Komitet Szkolny OWiUB może zadeklarować przekazanie tematów zawodów szkolnych Radzie Naukowej Komitetu Głównego Olimpiady – do „Banku pytań” (patrz wzór druku zgłoszenia listy kandydatów do zawodów okręgowych (kliknij). Obecnie niezależnie od powyższej deklaracji każda szkoła, która przekaże swoje tematy z zawodów szkolnych (nawet z poprzednich edycji) do Komitetu Głównego OWiUB, otrzyma dostęp do tematów przekazanych przez inne szkoły do „Banku pytań”. Tematy mogą być sygnowane dowolnie – przez nauczycieli, bądź przez szkoły. Ze względu na konieczność zminimalizowania czasochłonności i pracochłonności obsługi klub szkół będzie funkcjonował wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast tematy nie muszą być przekazywane w formacie edytowalnym – wystarczy wersja skanowana.

    Zgodnie z harmonogramem XXXI edycji trwa etap szkolny – do 24 listopada br. należy przeprowadzić zawody szkolne, których podsumowanie zaplanowano na 6-9 grudnia 2017 r. podczas konferencji na okoliczność jubileuszu powołania Olimpiady. W całym kraju deklarację startu w zawodach w roku szkolnym 2017/2018 złożyło 160 szkół.

     Równolegle trwają przygotowania do zamknięcia 5-letnich kadencji Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych OWiUB. W składach osobowych komitetów organizacyjnych kadencji 2018-2022 nastąpią znaczące zmiany. Organizator Olimpiady zamierza poszerzyć składy komitetów o przedstawicieli kolejnych szkół wyższych. Również w gronie Pełnomocników Komitetu Głównego w  1/3 okręgów od 1 stycznia 2018 r. są planowane powołania innych osób, a wcześniej zmiany dotknęły połowę funkcji w Prezydium Komitetu Głównego.

     Natomiast zwieńczeniem dotychczasowych 30 lat OWiUB będzie wydanie kolejnej periodycznej publikacji prezentującej organizację XXVII-XXX edycji. W związku z jubileuszem Komitet Główny pokusił się o częściowe podsumowanie całego okresu organizacji Olimpiady. W publikacji zostaną zaprezentowane rezultaty wszystkich laureatów z miejsc na podium (93 uczniów). W podobnej formie zostanie przedstawiony dorobek szkół, które stanęły na podium – do dość hermetycznego grona w historii Olimpiady przeniknęło tylko 17 szkół spośród ok. 200 klasyfikowanych w zawodach. W najobszerniejszy sposób zostali potraktowani opiekunowie olimpijczyków, bowiem w formie rankingowej imiennie zostaną zaprezentowane sukcesy wszystkich zarejestrowanych 367 nauczycieli podczas finałów centralnych. Celem ożywienia zamieszczonych w publikacji potoków liczb, dat, nazwisk, aktualnego Regulaminu OWiUB oraz kompletu tematów zawodów okręgowych i centralnych z ostatnich czterech edycji zawartość publikacji wzbogaci wywiad z najlepszym opiekunem „wszechczasów” oraz bogate w formie i treści refleksje czołowych olimpijczyków czołowej w Olimpiadzie szkoły. Publikacja zostanie zaprezentowana podczas grudniowej konferencji, a następnie rozesłana po jednym bezpłatnym egzemplarzu do każdej szkoły biorącej udział w XXXI edycji.

     W ramach podziękowania za współpracę w minionym 30-leciu ustępujący Komitet Główny zamierza wystosować po konferencji imienne okolicznościowe listy do wszystkich osób szczególnie zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie zawodów OWiUB, a wskazanych przez Komitety Okręgowe.