115(XXXI). Przypominamy, pozostał ostatni tydzień na złożenie deklaracji startu w XXXI OWiUB – zgłoszenie przez Komitet Szkolny do Komitetu Okręgowego Olimpiady udziału szkoły w zawodach. Zgodnie z Harmonogramem XXXI edycji do 29.09.2017 r. należy pobrać ze strony internetowej OWiUB Deklarację startu szkoły w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (patrz poniżej poprzednie Ogłoszenie), wypełnić ją, podpisać przez wskazane na druku osoby, podstemplować, wykonać skan i wysłać pocztą elektroniczną na adres wybranego Komitetu Okręgowego OWiUB. Tryb zadysponowania oryginałem Deklaracji należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Komitetu Głównego OWiUB w okręgu.

     Zebrane zgłoszenia pozwolą uaktualnić bazę danych o szkołach na potrzeby bieżącej edycji zawodów. Wykaz szkół startujących w XXXI OWiUB wraz z przekierowaniami do ich witryn internetowych zostanie opublikowany w zakładce „Szkoły olimpijskie” na stronie www.olimpiadabudowlana.pl i posłuży monitorowaniu przebiegu Olimpiady z każdego poziomu i przez każdy zainteresowany podmiot.