113(XXX). 3 sierpnia 2017 r. organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ponieśli dotkliwą stratę. Po krótkiej, ciężkiej chorobie odeszła od nas na zawsze Władysława Maria Francuz, członek Komitetu Głównego Olimpiady od 10.10.1991 r., organizatorka zawodów II stopnia (okręgowych) w regionie małopolskim przy współpracy z Politechniką Krakowską. Pełnomocnik Komitetu Głównego OWiUB w regionie Małopolski i Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady z siedzibą w Krakowie. Była adiunktem, także długoletnim Dyrektorem Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, autorką ponad 130 publikacji, w tym pakietów edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów budowlanych, ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zawodów budowlanych, od 2010 r. posiadała tytuł honorowy Profesora Oświaty. Pod jej kierunkiem wyodrębniony niegdyś z okręgu śląskiego okręg z siedzibą w Krakowie stał się największym i najmocniejszym okręgiem w Olimpiadzie. Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz resortowymi: Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” i Odznaką Honorową „Za zasługi dla budownictwa”. Była osobą prawą, pełną życzliwości, niespożytej aktywności na wielu polach ludzkiej działalności. W marcu 2015 r. została wyróżniona przez Rektora Politechniki Warszawskiej odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

     Cześć jej pamięci!