111(XXX). W dniu 8 maja 2017 r. Politechnika Warszawska przekazała Ministerstwu Edukacji Narodowej informację statystyczną i listy imienne laureatów oraz finalistów XXX OWiUB wraz z wykazami opiekunów przygotowujących do zawodów. Jubileuszowa edycja zawodów przypadła na rok szkolny 2016/2017, który w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych był już drugim rokiem z udziałem wyłącznie uczestników kształcących się według nowej podstawy programowej (od roku 2012). Zainteresowanie Olimpiadą nie maleje, a odnotowana tendencja spadkowa w statystyce jest pochodną niżu demograficznego w rocznikach uczestniczących w zawodach. Natomiast poziom startujących mierzony wymaganiami w zakresie wiedzy i umiejętności budowlanych stawianymi przez Radę Naukową Komitetu Głównego i oceną Centralnego Jury Zawodów po raz kolejny wyraźnie wzrósł. Z okazji jubileuszu Olimpiady do zawodów okręgowych (II stopnia) zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni po zawodach szkolnych, a frekwencja uczestnictwa wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Uczestnikami zawodów centralnych (III stopnia) wypełniającymi limitowaną względami organizacyjnymi pulę 90 miejsc zostali wszyscy uczniowie, którzy w zawodach okręgowych (II stopnia) uzyskali 44 i więcej pkt., tj. zaprezentowali poziom przekraczający prawo nadania tytułu finalisty OWiUB (od 40 pkt. wzwyż).

     Do zawodów jubileuszowej edycji przystąpiło 2 795 uczniów w 158 szkołach. W zawodach okręgowych, przeprowadzonych w 12 miejscach w kraju wzięło udział 645 uczestników, a frekwencja uczestników zawodów centralnych w Białymstoku zakwalifikowanych aż z 49 szkół wyniosła 100 %.

     Bardzo wysoki poziom zawodów XXX OWiUB został podtrzymany w finałowej rozgrywce i potwierdzony nadaniem 60 uczestnikom tytułów laureata (od 50 pkt. wzwyż) i pozostałym 20 uczestnikom tytułów finalisty. Najwięcej tytułów laureata na najlepszych lokatach – 5 uzyskali reprezentanci Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, a po następne miejsca w rankingu szkół sięgnęły szkoły już z 3 reprezentantami w zawodach centralnych: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej oraz Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Wśród opiekunów olimpijczyków najwięcej laureatów przygotowali: po 4 – Anna Burchardt z ZSB w Zielonej Górze i Jerzy Szczubiał z ZSTiO w Opolu, a po 3 – Tomasz Wardenga z ZST w Wodzisławiu Śląskim, Seweryn Szewczyk z ZSOiZ w Limanowej, Włodzimierz Rodziewicz z ZSA-BiL w Warszawie, Bernadetta Kubiszewska z ZSP Nr 1 w Chojnicach, Agnieszka Sujeta z ZSB-G w Białymstoku i Halina Nartowska z ZSP w Śremie.

     Zwycięzcą zawodów centralnych XXX OWiUB został uczeń III klasy Paweł Górecki z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ubiegłoroczny zdobywca 2 miejsca w finale. Najlepszą uczestniczką okazała się Iryna Batyiovska z ZSA-BiL w Warszawie zajmując 4 miejsce. 5 lokatę uzyskała uczennica II klasy Agnieszka Salamon z ZST w Wodzisławiu Śląskim, co stanowi najlepszą lokatę w tej kategorii w historii OWiUB.

     Wyniki XXX OWiUB spowodowały przekroczenie bariery nadania 800 tytułów laureata i 800 tytułów finalisty w historii Olimpiady, z czego aż 108 tytułów laureata zdobyli reprezentanci Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego i za ten wyczyn szkoła została wyróżniona Nagrodą Specjalną Ministra Infrastruktury i Budownictwa.