105(XXX). Zakończył się etap szkolny XXX OWiUB, którego wyniki na bieżąco są aktualizowane na stronie internetowej w zakładce „Szkoły olimpijskie” (kliknij). Z zebranych danych ze szkół i sporządzonych sprawozdań z zawodów szkolnych w okręgach wynika, że w skali kraju liczby szkół przeprowadzających zawody i uczniów zgłoszonych do następnego etapu są zbliżone do liczb z poprzedniej edycji. Podczas zbliżającej się styczniowej narady Komitet Główny Olimpiady zajmie się szczegółową analizą zgłoszeń szkół do udziału w XXX edycji.

    Mając na względzie jubileuszową edycję zawodów oraz zwiększoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady w rozpoczętym nowym 3-letnim okresie umownym Kolegium Pełnomocników Komitetu Głównego OWiUB opowiedziało się za zakwalifikowaniem wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Komitety Szkolne na zawody okręgowe. Jednak ostatecznie na podstawie zapisu w Regulaminie OWiUB – § 4 pkt. 4.2.4. ust. b) liczbę i listę uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych ustala Komitet Okręgowy Olimpiady kierując się możliwościami organizacyjnymi. W zakładce „Szkoły olimpijskie” rozpoczynamy publikację podjętych decyzji w okręgach – wykazy szkół i uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych jubileuszowej XXX OWiUB .