104(XXX). Zbliża się termin zakończenia etapu szkolnego OWiUB w roku szkolnym 2016/2017. Najpóźniej 30 listopada br. Komitety Szkolne powinny przekazać do wybranego Komitetu Okręgowego zgłoszenie udziału w Olimpiadzie wraz listą kandydatów do zawodów okręgowych XXX OWiUB  na jednym dwustronnym papierowym formularzu.  Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem OWiUB oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczniów zgłaszanych do zawodów okręgowych, ich opiekunów i członków Komitetu Szkolnego (pliki kart zgłoszenia w formatach .doc lub .pdf  są do pobrania w witrynie internetowej Olimpiady w zakładce „Wzory: oświadczenia, zgłoszenia” (kliknij).

     Terminowe przekazanie wyników z zawodów szkolnych pozwoli organizatorom skompletować wszystkie dane i podjąć decyzje o przydziale miejsc dla okręgów, a następnie dla każdej szkoły, czyli zdecydować, którzy spośród zgłoszonych przez szkoły kandydatów zostaną zakwalifikowani do zawodów okręgowych. Projekt podziału miejsc na zawody okręgowe (II stopnia) pomiędzy okręgi i szkoły wypracuje Kolegium Pełnomocników do połowy grudnia br., a ostateczny podział zostanie zatwierdzony przez Komitet Główny OWiUB w dniu 13 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej są prezentowane w zakładce internetowej o nazwie „Droga do Finału” (kliknij). 

     W powyższych terminach w zakładce „Szkoły olimpijskie” sukcesywnie będzie  aktualizowany Wykaz szkół i uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych XXX OWiUB (wraz z przekierowaniami do witryn internetowych tych szkół - po kliknięciu w adres). W styczniu 2017 r. opracowany i opublikowany zostanie także wykaz szkół, które kształcą w zawodach objętych programem Olimpiady, ale nie biorą udziału w OWiUB. Start uczniów w olimpiadach jest dobrowolny, ale w trosce o jakość edukacji władzom samorządowym (organom prowadzącym szkoły) i Ministerstwu Edukacji Narodowej powinny być znane mapy aktywności szkół we współzawodnictwie mającym na celu pracę z uczniem zdolnym.