102(XXX). 3 października 2016 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych otrzymał zawartą w dniu 29 września 2016 r. umowę MEN – zlecenie realizacji zadania publicznego: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Na tej podstawie został opublikowany pełny „Harmonogram organizacji zawodów XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2016/2017” (w zakładce „Harmonogram”) i nastąpiło oficjalne rozpoczęcie XXX edycji OWiUB.

      Wcześniej, 30 września 2016 r. organizator złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawozdanie końcowe z realizacji poprzedniej 3-letniej umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady w latach 2013-2016.

     W związku z opóźnieniami Wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zostanie zaktualizowany przez Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady w dniu 12 października br.

      Przypominamy: po przeprowadzeniu zawodów szkolnych w terminie do 30 listopada br., Komitet Szkolny Olimpiady przekazuje do wybranego Komitetu Okręgowego zgłoszenie udziału w Olimpiadzie wraz listą kandydatów do zawodów okręgowych XXX OWiUB na jednym dwustronnym papierowym formularzu.  Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem OWiUB oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczniów zgłaszanych do zawodów okręgowych, ich opiekunów i członków Komitetu Szkolnego (karty zgłoszenia do pobrania w zakładce „Wzory: zgłoszenia, oświadczenia”).