93(XXIX). 29 stycznia 2016 r. Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Konikowska-Kruk przyjęła Sprawozdanie z organizacji i przeprowadzenia XXVIII i XXIX Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2015 r. oraz rozliczenie finansowe zadania. W odróżnieniu od wielu poprzednich lat okazało się, że można o czasie zapoznać się ze sprawozdaniem i podjąć niezwłocznie stosowne decyzje, co z kolei pozwala Komitetom Okręgowym i Komitetowi Głównemu Olimpiady przystąpić do przygotowania zawodów okręgowych wyznaczonych na dzień 5 marca br.