92(XXIX). W dniu 12 stycznia 2016 r. organizator dokonał zmian w składzie Komitetu Głównego OWiUB. W związku ze zmianami organizacyjnymi z funkcji Przewodniczącej i ze składu Komitetu Głównego została odwołana dr inż. Marta Sitek. Na funkcję Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana dr inż. Magdalena Kruk – Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

      W dniu 13 stycznia 2016 r. Rada Naukowa Komitetu Głównego OWiUB ogłosiła Komunikat dot. zakresu wymagań wiedzy, umiejętności i kompetencji w etapach okręgowym i centralnym oraz rodzaju tematów XXIX edycji OWiUB (w zakładce "Rada Naukowa").

 

    W dniu 14 stycznia 2016 r. organizator OWiUB (Politechnika Warszawska) złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sprawozdanie z organizacji i przeprowadzenia XXVIII i XXIX Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2015 r.