72(XXVIII). Od 17 września br. pozostaje 2 tygodnie na zgłoszenie udziału szkoły w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

   Założenia XXVIII edycji OWiUB zostały przedstawione w Ogłoszeniu 70/XXVII i w Harmonogramie OWiUB z czerwca 2014 r.

       Zakładka  "Szkoły olimpijskie" zawiera Tryb przeprowadzenia etapu szkolnego XXVIII OWiUB - na podstawie Regulaminu Olimpiady z 2013 r.

     Komitet Główny Olimpiady prosi Szkoły o zwrócenie uwagi (przy wypełnianiu formularzy zgłoszeń) na dwie kwestie doprecyzowujące pozyskanie prawidłowych danych do organizacji etapu okręgowego OWiUB:

       1) liczba uczniów klas IV i III o profilu budowlanym oznacza liczbę uczniów klas w zawodach wymienionych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2015 roku – technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik urządzeń sanitarnych, technik drogownictwa, technik budownictwa wodnego, technik renowacji elementów architektury;

     2) w zgłoszeniu listy kandydatów do zawodów okręgowych Szkoła nie będzie ponownie proszona o podanie liczby uczniów klas IV i III (o profilu budowlanym).