70(XXVII). Po wakacjach przystąpimy do realizacji XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Przed rokiem o tej porze nie były znane dalsze losy naszego przedsięwzięcia. Dziś przed nami co najmniej 2-letnia perspektywa – umowa z MEN do 2016 r. W roku szkolnym 2014/2015 będziemy organizować ostatnią edycję OWiUB skierowaną do uczniów kształcących się wg tzw. starej podstawy programowej, ale już podczas najbliższych zawodów okręgowych postaramy się uwzględnić „interesy” uczniów klas III. Szczegółowe rozstrzygnięcia w tym względzie zapadną w październiku br.

     Za nami rok doświadczeń we wdrażaniu nowego Regulaminu OWiUB i żadnych zmian w nim nie wprowadzamy.

   Struktura okręgów i formy kontaktów ze szkołami pozostają zasadniczo bez zmian, aczkolwiek dokonujemy niezbędnych korekt w przypadku siedziby jednego okręgu i przynależności szkół w okręgach śląskim i krakowskim (z uwagi na dużą liczbę szkół startujących dotychczas w zawodach okręgowych w Krakowie, wyłączamy udział w zawodach w tym miejscu szkołom z województwa śląskiego).

     Zamierzamy utrzymać ubiegłoroczną formułę dwustopniowego sprawdzania prac uczestników zawodów okręgowych i ich kwalifikacji na zawody centralne przez Centralne Jury Zawodów. Po ubiegłorocznych doświadczeniach zostaną wprowadzone modyfikacje usprawniające pracę zespołów sprawdzających.

     W 2015 r. przypada 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Dla uczczenia tej rocznicy i w 20-lecie od zorganizowania w Warszawie poprzednich zawodów centralnych organizator Olimpiady postanowił przeprowadzić Finał Centralny OWiUB w stolicy. Zostało podjętych już szereg działań logistycznych prowadzących do Finału.

      Od tej chwili rozpoczynamy aktualizację zakładek w witrynie internetowej Olimpiady pod kątem XXVIII edycji OWiUB. Aktualizacje będą znaczone kolorem zielonym.